Політика та правила

1. Загальні положення


1.1. Відповідно до умов Угоди, текст якої постійно розміщений на Сайті за адресою http://changecoins.io/terms, перед початком використання Сайту і Системи Користувач
зобов'язаний ознайомиться із діючою політикою конфіденційності та прийняти її умови.
При цьому користування Сайтом і Системою означає прийняття Користувачем умов цієї Політики конфіденційності.


1.2. Цією політикою конфіденційності Сервіс встановлює правила збору, зберігання, поширення і захисту персональної інформації, яку Сервіс одержує від користувачів.


1.3. Дія цієї Політики конфіденційності поширюються на всіх користувачів.

 


2. Інформація, що збирається


2.1. Користувач дає свою згоду Сервісу на обробку персональних даних, що надаються під час реєстрації (адреса електронної пошти).


2.2. Користувач дає свою згоду Сервісу на обробку персональних даних, що надаються у випадках, передбачених Програмою у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, текст якої постійно розміщений на Сайті за адресою http://changecoins.io/page/am l:
- повне ім'я;
- дата народження;
- місце народження;
- номер, серія документа, що посвідчує особу;
- зображення (у вигляді сканованою копії фотографії, розміщеної на документі, що посвідчує особу);
- адреса місця проживання;
- банківські реквізити, або реквізити рахунків, відкритих у операторів електронних грошових коштів;
- інформація про транзакції.


2.3. Користувач дає свою згоду Сервісу на обробку інформації, яку одержує http-сервер під час доступу до Сайту і подальших дії Користувача:
- IP-адреса;
- вид операційної системи Користувача;
- дані про Інтернет-браузер;
- сторінки Сайту, які відвідує Користувач.


2.4. Користувач дає свою згоду Сервісу на використання cookies, якщо це дозволяє Інтернет-браузер Користувача, для збереження облікових даних (адреса електронної пошти та пароль).


2.5. У разі звернення Користувача до Сервісу, Користувач дає свою згоду на збереження Сервісом всього листування з Користувачем.


 

3. Обробка персональних даних


3.1. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, які не підпадають під спеціальні категорії, і не потребують письмової згоди Користувача.

 


4. Цілі обробки персональних даних


Інформація, надана Користувачем, використовується Сервісом виключно в цілях:
- реєстрації Користувача та управління Особистим кабінетом Користувача;
- ідентифікації Користувача в рамках Угоди;
- виконання Сторонами зобов'язань відповідно Угоди;
- ідентифікації Користувача відповідно до Програми в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
- встановлення і підтримання зв'язку (в тому числі, відповіді на запитання користувачів);
- направлення на адресу електронної пошти Користувача повідомлень інформаційного та іншого характеру;
- поліпшення якості обслуговування і модернізації Сайту і Системи.

 

 

5. Реклама


5.1. Користувач дає згоду на отримання рекламних матеріалів від Сервісу, на адресу електронної пошти, вказану в Особистому кабінеті Користувача.


5.2. Згода на отримання рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом направлення Сервісу відповідного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану в пункті 1.1 Угоди.
Після отримання такого повідомлення Сервіс припиняє надсилати  повідомлення з рекламними матеріалами на вказану Користувачем адресу електронної пошти та телефон.


 

6. Гарантії Сервісу


6.1. Сервіс докладає всіх можливих зусиль, щоб забезпечити захист інформації, наданої Користувачами, від несанкціонованого використання шляхом обмеження доступу до персональних даних користувачів співробітників і партнерів Сервісу, а також застосування проти них суворих санкцій за порушення режиму конфіденційності щодо таких даних.


6.2. Сервіс гарантує, що надана Користувачами інформація не об'єднується зі статистичними даними, не передається третім особам і не розголошується, за винятком випадків, передбачених цією Політикою, законодавством України та міжнародними правовими нормами.


6.3. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів окремо. Така інформація може передаватися тільки під час часткової або повної реорганізації Сервісу.


6.4. Сервіс не надає послуги неповнолітнім. Якщо Сервісу стане відомо про реєстрацію облікового запису особою, яка не досягла 18 років, Сервіс має право видалити такий обліковий запис.


 

7. Права Сервісу


7.1. Сервіс має право проводити статистичні та інші дослідження на основі знеособлених даних.


7.2. Сервіс має право надавати доступ до інформації про Користувача третім особам у разі, якщо ця передача необхідна Сервісу для надання послуг відповідно до Угоди.


7.3. Сервіс має право надати інформацію про користувачів правоохоронним органам або іншим державним органам у рамках ведення судового процесу або в рамках проведення розслідування на підставі судового рішення, примусово виконуваного запиту або в порядку співробітництва.


7.4. Сервіс має право надати інформацію про користувачів і про вчинені ними операції компетентним державним органам, якщо Сервіс вважатиме таку операцію незвичайної або підозрілою.


7.5. Сервіс має право надати інформацію про користувачів третім особам для виявлення шахрайських дій та запобігання ним, для усунення технічних неполадок або проблем з безпекою.


 

8. Права Користувача


8.1. Користувач має право не надавати Сервісу персональну інформацію. При цьому Користувач розуміє обмеження, до яких призводить така відмова, відповідно до Програми в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

 

8.2. Користувач може в будь-який час видалити або змінити персональну інформацію, звернувшись до Сервісу за адресою служби підтримки клієнтів http://changecoins.io/site/faq  або в чаті підтримки.


8.3. Користувач у будь-який час може скасувати реєстрацію в Системі за умови введення облікових даних.


8.4. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Сервісу відповідне повідомлення на адресу, вказану в пункті 1.1 Угоди.

 


9. Зберігання персональних даних


9.1. Сервіс зберігає персональні дані користувачів тільки в цілях, визначених у Політиці, продовж 5 (п'яти) років. Інформація про проведені Користувачем операції зберігається Сервісом не менше 5 (п'яти) років з моменту скасування Користувачем своєї реєстрації в Системі.

 


10. Внесення змін


10.1. Сервіс залишає за собою право вносити зміни в цю Політику. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті за адресою в мережі Інтернет http://changecoins.io/privacy

Якщо Користувач продовжує використовувати Сайт після публікації нової редакції Політики, це означає, що Користувач її приймає. У разі незгоди з умовами Політики Користувач не повинен продовжувати користуватися Сайтом і Системою.