Політика AML сервісу ChangeCoins

Політика щодо протидії відмиванню коштів

Останнє оновлення: травень 2020 року

 

Changecoins.io CHANGECOINS PAY LTD, відповідно до занепокоєнь регуляторів щодо можливості використання криптовалют для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та визнання повної анонімності операцій з криптовалютами, що суперечать інтересам своїх клієнтів, приймає цю Політику в галузі боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з наступного.

 

1. Терміни та визначення

- У Політиці щодо протидії відмиванню коштів, якщо в тексті прямо не зазначено інше, наступні терміни матимуть значення, зазначені нижче:

- "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом" - надання законного виду володіння, використання чи розпорядження коштами чи іншим майном, отриманим в результаті злочину.

- «Сервіс» - changecoins.io, юридична особа CHANGECOINS PAY LTD

- «Угода» - Угода користувача, текст якої доступний на веб-сайті https://changecoins.io/site/terms

- "Користувач" - це особа відповідно до чинного законодавства, яка уклала договір із Сервісом.

- "Офіцер з питань дотримання норм" - член правління, який відповідає за виконання цього Закону та законодавства та керівних принципів, прийнятих на його основі.

- "Політика" - ця політика протидії відмиванню коштів.

- "Державні службовці" - особи, що займають державні посади, та особи, які замінюють посади державних службовців (включаючи глав держав, урядів, міністрів, керівників департаментів, керівників центральних банків, суддів вищих судів, прокурорів, послів, керівників державних корпорацій та фондів , члени парламенту).

- "Фінансування тероризму" - надання або збір коштів або надання фінансових послуг з знаннями, які призначені для фінансування організації, підготовки та вчинення терористичного акту ".

 Усі інші терміни та визначення, що містяться в тексті Політики, слід тлумачити відповідно до Угоди та чинного законодавства Англії та Уельсу.

Назви статей Політики призначені виключно для зручності користування текстом Політики та не мають прямого юридичного значення.

 

2. Застосування Політики

2.1 Положення Політики є обов'язковими для Сервісу та Користувачів;

2.2 Сервіс надає послуги Користувачам лише на умовах дотримання Користувачем Політики.

2.3 Мета цієї Політики - шляхом підвищення надійності та прозорості ділового середовища запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

 

3. Відмова від співпраці

3.1 Загальне правило

1) Сервіс відмовляється від будь-яких зобов'язань перед Користувачем, якщо Сервісу стає відомо, що Користувач прагне використовувати Сервіс будь-яким способом для здійснення незаконної діяльності, включаючи легалізацію злочинних доходів та фінансування тероризму.

3.2 Особливі випадки

1) Сервіс відмовляється від будь-яких зобов'язань перед Користувачем, якщо вимагає вчинення будь-яких дій на користь осіб:

- підозрюваних або звинувачених у терористичній діяльності чи екстремістській діяльності або засуджених за ці дії;

- стосовно кого застосовуються міжнародні або регіональні санкції;

- стосовно кого застосовуються заходи або повинні застосовуватися для заморожування (блокування) грошей та іншого майна;

- хто є посадовими особами, винними у порушенні прав людини;

- які є громадянами держав, які підпадають під міжнародні санкції.

 

4. Обмеження експлуатації

4.1 Якщо є підстави підозрювати Користувача у здійсненні незаконної діяльності відповідно до пункту 3 Політики, Сервіс залишає за собою право в будь-який час припинити вчинення будь-яких дій на користь такого Користувача.

4.2 Сервіс має право призупинити дії Користувача до тих пір, поки Користувач не надасть

додаткові документи для виявлення бенефіціарного власника, підтвердження джерела грошових коштів та інші необхідні документи (пакет необхідних документів визначається Сервисом у кожному конкретному випадку), якщо:

1) Сервіс має підстави вважати операцію, проведену Користувачем сумнівною чи незвичною;

2) Запитані документи не були надані Користувачем або у Сервісу виникли сумніви щодо достовірності інформації, що міститься в цих документах, Сервіс залишає за собою право не проводити операцію або призупиняти операцію до надання відповідних документів.

 

5. Обов’язки співробітника служби з питань дотримання норм

5.1 До обов'язків співробітника служби з питань дотримання норм, зокрема, належать:

1) організація збору та аналіз інформації, що стосується незвичайних операцій або операцій або обставин, підозрюваних у відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму;

2) виконання інших обов'язків та зобов'язань, пов'язаних з дотриманням вимог цієї Політики.

 

6. Ідентифікація користувача

6.1 Сервіс ідентифікує замовника та, де це доречно, свого представника та зберігає такі дані про особу та, її представника:

1) ім’я;

2) персональний ідентифікаційний код або, якщо його немає, дата та місце народження та місце проживання;

3) інформація про ідентифікацію та перевірку права представництва та сфери їх застосування, а якщо право представництва не випливає із закону, найменування документа, що слугує підставою для права представництва, дата видачі та найменування емітента.

 

 6.2

1) Сервіс може вимагати від Користувача надання інших документів, необхідних для відповідності вимогам Політики.

2) У випадку, коли Сервісу стає відомо, що Користувач приховав цю інформацію, Сервіс має право припинити будь-які дії на користь такого Користувача.

 

7. Заходи юридичної експертизи

7.1 Сервіс застосовує заходи належної перевірки:

1) після встановлення ділових відносин;

2) при здійсненні або посередництві випадкових операцій за межами ділових відносин, коли здійснюється грошова виплата понад 15 000 євро або рівна сума в іншій валюті, незалежно від того, чи виконується фінансове зобов'язання за операцією одноразово або в декількох пов'язаних з ними платежах протягом періоду до одного року, якщо інше не встановлено законом;

3) після перевірки інформації, зібраної при застосуванні заходів юридичної експертизи або у випадку сумнівів у достатності або правдивості зібраних раніше документів чи даних під час оновлення відповідних даних;

4) за підозри у відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму, незалежно від будь-яких, винятків чи обмежень, передбачених цією Політикою.

7.2 До користувача застосовується заходи заходи юридичної експертизи щонайменше кожного разу, коли платіж у розмірі понад 10000 євро або рівною сумою в іншій валюті здійснюється, незалежно від того, чи виконується грошове зобов'язання в одноразовому розмірі або кількома способами пов'язані платежі протягом періоду до одного року.

7.3 Якщо обов'язок застосовувати заходи юридичної експертизи залежить від перевищення певної суми, заходи юридичної експертизи повинні бути застосовані, як тільки стане відомо про перевищення суми, або, коли перевищення суми залежить від внесення кількох пов'язаних платежі, як тільки сума буде перевищена.

7.4 Сервіс застосовує такі заходи юридичної експертизи:

1) ідентифікація клієнта або особи, яка бере участь у випадковій транзакції, та перевірка поданої інформації на основі інформації, отриманої з надійного та незалежного джерела, у тому числі з використанням засобів електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій;

2) ідентифікація бенефіціарного власника та з метою перевірки їх ідентичності, вжиття заходів у тій мірі, яка дозволяє зобов’язаній особі переконатися, що вона знає, хто є бенефіціарним власником, і розуміє структуру власності та контролю замовника або особи, яка бере участь у випадковій транзакції;

4) збір інформації про те, чи є людина політично викритою особою, членом її сім'ї чи особою, яка, як відомо, є близькою особою;

5) моніторинг ділових відносин.

 

8. Вимоги до документів для посвідчення фізичної особи

8.1 Сервіс визначає фізичну особу на підставі таких документів:

1) посвідчення особи;

2) цифрове посвідчення особи;

3) карта прописки;

4) паспорт громадянина;

5) дипломатичний паспорт;

6) закордонний паспорт іноземця;

7) тимчасовий проїзний документ;

8) посвідчення водія;

8.2 Якщо оригінал документа, зазначений у підрозділі 1 цього розділу, недоступний, посвідчення особи може бути підтверджене на підставі документа, зазначеного у підрозділі 1, який був засвідчений нотаріально.

 

9. Вимоги до документів для ідентифікації юридичної особи

9.1 Сервіс ідентифікує юридичну особу, та зберігає такі дані про юридичну особу:

1) найменування юридичної особи;

2) код реєстру або реєстраційний номер та дата реєстрації;

3) прізвище директора, членів правління або іншого органу, що замінює правління, та їх повноваження щодо представництва юридичної особи;

4) реквізити юридичної особи;

6) статутні документи юридичної особи.

9.2 Представник юридичної особи повинен на прохання зобов’язаної особи подати документ, що засвідчує його повноваження, який був засвідчений нотаріально, якщо інше не передбачено міжнародною угодою.

 

10. Моніторинг ділових відносин

10.1 Моніторинг ділових відносин повинен включати щонайменше наступне:

1) перевірка транзакцій, здійснених у ділових відносинах, щоб забезпечити узгодження транзакцій з обізнаністю клієнта;

2) регулярне оновлення відповідних документів, даних або інформації, зібраних у ході застосування заходів юридичної експертизи;

3) виявлення джерела та походження коштів, що використовуються в операції;

 

11. Застосування посилених заходів юридичної експертизи

11.1 Сервіс застосовує посилені заходи юридичної експертизи з метою адекватного управління та зменшення ризику відмивання грошей та фінансування тероризму.

 11.2 Посилені заходи юридичної експертизи застосовуються завжди, коли:

1) при виявленні особи або перевірці поданої інформації виникають сумніви щодо правдивості поданих даних, достовірності документів або ідентифікації бенефіціара;

 

12. Зміни до Політики

12.1 Сервіс має право в односторонньому порядку змінювати Політику, включаючи додавання нових вимог та обмежень.

Сервіс оголошує про прийняття нової версії Політики, розміщуючи повідомлення на веб-сайті за адресою https://changecoins.io

У цьому випадку нова версія Політики набуває чинності миттєво з моменту її розміщення в Інтернеті за мережевою адресою https://changecoins.io/aml

12.2 Користувачі погоджуються ознайомитися з новою версією Політики.

Подальше використання сайту https://changecoins.io означатиме, що Користувачі погоджуються з умовами нової версії Політики.

12.3 Якщо Користувач не погоджується з умовами нової версії Політики, він / вона припиняє використання Сайту та Системи.